Animačný ateliér detí a mládeže vychoval za 24 rokov činnosti mnoho profesionálnych animátorov, režisérov, ilustrátorov, art directorov reklamných agentúr, výtvarníkov a hlavne poskytol mládeži priestor na zmysluplné využitie voľného času a spolupodielal sa na ich prirodzenom nekonfliktnom vývoji životného štýlu.

V dielni vzniklo mnoho krátkych animovaných filmov, ako práca jednotlivcov i kolektívov - svetový unikát dielni je možnosť pracovať v profesionálnom prostredí štúdia, po boku skúsených animátorov. Možnosť získať rady, ktoré tvoria tajomstvo dlhoročných skúseností v animácií.Detský animovaný film sa podiela na:

Zdravom vývoji jedinca, nakoľko témy realizované v dielni sa zaoberajú problémami detí a doby, ako rodina, voľný čas, alkohol, cigarety, drogy, ekológia, detské práva intolerancia...

Učí k trpezlivosti, pretože vytvorenie animácie vyžaduje nakresliť spústu krezieb. Tvorivá komunikácia v kolektíve rozvíja intelektuálne vedomie. Práca detí sa neukladá do šuplíka, ale posiela sa na festivaly, vysiela sa v televíziách, prezentuje sa na školách...Medzinárodná činnosť detí:

Moja krajina v Európe

- účasť detí z 21 krajín Európy, vznikol 52 min. film oficiálne odprezentovaný na festivale anim. filmov v ANNECY 1986

Song... Pesnička

- účasť 19 krajín, boli sme usporiadatelia a hlavný koordinátori projektu. Vznikla didaktická príručka pre školy na celom svete, odprezentované na festivale HIROSHIMA 1989

Film about film

- účasť 16 krajín, vznikol 32 min. film oficiálne odprezentovaný na festivale anim. filmov v ANNECY 1993

Deklarácia detských práv

- Slovenské a Belgické deti učili v Portugalsku počas festivalu CINANIMA na tému detských práv Portugalské deti výrobu anim. filmov. 10 filmov, ktoré vznikli počas dielne boli oficiálne odprezentované na galaprograme odovzdávania ccien festivalu.

Ocenenia:

1992 - GRAM PRIX
10. medzinárodný festival anim. filmov WARSAWA


1995 - CENY DUNAJA
účasť detí vo festivalovej porote

- deti sú autormi znelky CENY DUNAJA, ktorú festival a STV používali 12 rokov.

BIB 1994
BIB 1995


2009 - COOKIE.SK
1. miesto v súťaži cookie.sk v kategórii 15 - 19 rokov

2009 - COOKIE.SK
3. miesto v súťaži cookie.sk v kategórii 12 - 15 rokov