Združenie animačný ateliér detí a mládeže
Vrakúnska 29
821 06
Bratislava


Zodpovedný Vedúci:
Ing.arch. Jaroslav Baran
e-mail: jarobaro@chello.skKONTAKT

Tel.: + 421 903 270 357
e-mail: info@zaadm.sk


Právna forma:
ZDRUŽENIE

Obchodné meno:
Združenie animačný ateliér detí a mládežeIČO: 42129117
DIČ: 2022618634

Číslo účtu: 4 180 004 807 / 3100
VOLKSBANK Slovensko